Prislista Lagbevakning

Kontakta oss gärna för mer information!

Prislista lagbevakning

Ingår i standardabonnemang

 • Bevakning av din laglista med författningar inom miljö och/eller arbetsmiljö (upp till 70/140
 • poster i bruttolistan/prenumerationslistan)
 • Fullständig lagtext tillgänglig
 • Faktarutor till varje författning som kortfattat och lättläst klargör den grundläggande innebörden av författningen.
 • Laglistor redigerbara i kolumner där företaget beskriver vilka lagkrav man berörs av samt upp till fem extra kolumner som kunden själv definierar
 • Bruttolistan/prenumerationslistan kan kompletteras med eget material som laddas upp och kan beskrivas med samma kolumner som för laglistan
 • Uppdatering med ändringar i lagstiftningen minst fyra gånger per år. E-post skickas då ut.
 • Möjlighet till månadsvisa uppdateringar och utskick via mail med analyser när utvalda författningar ändras eller nya tillkommer. Detta genom tilläggstjänsten löpande bevakning.
 • Alla ändringar av lagarna på din laglista åtföljs av en analys av vad som har ändrats och vilka typer av verksamheter som berörs. Detsamma gäller för nya lagar.
 • Kvittensfunktion för varje ändring med möjlighet att skriva kommentarer som arkiveras
 • Lagrevisionsverktyg för hela eller valda delar av laglistan
 • Funktion för att redovisa åtgärder som gjorts för att åtgärda brister vid lagrevision
 • Arkiv för genomförda lagrevisioner
 • Larmfunktion i laglistorna om det är länge sedan lagrevision gjordes på en författning
 • Effektiva sorteringsfunktioner och fritextsökning för att snabbt hitta det man letar efter
 • Exporter till Excel
 • Möjlighet att individuellt ställa in och spara vilka författningar och vilken information man ser som standard.
 • Tre användare per tjänst (miljö/arbetsmiljö)
 • Möjlighet att få knappar, menyer etc. på engelska

 Tilläggstjänster lagbevakning

Lagbevakning MINI

Begränsad tjänst som enbart ger tillgång till förändringar i lagstiftningen.

Lagbevakning PLUS

Vår PLUS-tjänst innehåller allt som ingår i standardtjänsten samt hjälp av en konsult. Denna tjänst kan utformas och anpassas efter just dina behov med till exempel uppdatering av era laglistor, hjälp med analyser av ändringar i lagtexter, lagrevisioner, periodiska besiktningar, löpande utbildning av personal m.m.

Konsulttjänster

Framtagande av anpassad laglista, uppdatering/genomgång av anpassad laglista, lagrevision m.m. enligt standardprislista för konsultarvode.

Kontakta mig

Contact picture

Håkan Hellström

0709-27 49 91

Kontakta mig

Kontakta mig

Contact picture

Niclas Holm

0709-11 99 74

Kontakta mig