Hållbarhet för RSM&CO

Att arbeta aktivt med hållbarhet är för oss på RSM&CO en självklarhet. Genom vårt utbud av tjänster hjälper vi våra kunder att jobba för ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt mer hållbart samhälle. För visst är det genom våra uppdrag som vi bidrar som mest till en hållbar utveckling!

Vi är med och stöttar våra kunder i både stora och små hållbarhetsfrågor. Inte sällan handlar våra tjänster om hjälp till självhjälp. Kanske är allt som krävs den där inledande puffen i rätt riktning så kunden sedan på egen hand kan driva hållbarhetsarbetet vidare. Vi är även med i större projekteringar och upphandlingar vars utfall kan få konsekvenser för Sveriges klimatpåverkan i ett större perspektiv.

Läs till exempel om hur våra konsulter Simon och Susanne genom sin projektledning har hjälpt Mälarenergi driva fram ett projekt som har lett till en minskad klimatpåverkan motsvarande ca 320 000 ton koldioxidekvivalenter per år! 

Läs även gärna om hur vår konsult Charlotte i ett Probono-projekt haft ett samarbete med biståndsorganisationen We Effect.

Som självständigt dotterbolag i Ragn-Sellskoncernen efterlever vi koncernens gemensamma Code of conduct. 

För oss är det viktigt att våra kunder känner sig delaktiga i vårt hållbarhetsarbete. För varje person som deltar i någon av våra öppna utbildningar skänker vi 100 kronor till en välgörenhetsorganisation. 

Även internt är vi måna om att ta vårt samhällsansvar. Här på RSM&CO försöker vi att leva som vi lär helt enkelt. Här är några exempel på det hållbarhetsarbete vi bedriver internt.

På RSM&CO har vi satt miljömålet att vår klimatbelastning ska uppgå till mindre än ett ton koldioxidekvivalenter per medarbetare och år. För att följa upp hur vi efterlever detta sammanställer vi varje år våra totala växthusgasutsläpp i en klimatrapport. Vi klimatkompenserar dessutom för våra totala utsläpp genom Zero Mission. 2016 års bidrag gick till ett projekt för biogasanläggningar på den Indiska landsbygden. 

För de kollegor som har behov av tjänstebil är det supermiljöbilar som gäller i första hand, och många av tjänstebilsinnehavarna har laddhybrider. För den som inte behöver bil i tjänsten finns i stället möjlighet att få subventionerade kollektivtrafikkort eller hyrcyklar.

På RSM&CO vänder vi på steken – under våra interna konferenser och personalrelaterade aktiviteter har vi oftast vegetariska måltider som standardalternativ. Önskar man något annat får man be om det! Vi använder oss av miljömärkta hotell och konferensanläggningar så långt det går. Till våra kontor köper vi självklart in ekologiska varor i så stor utsträckning som möjligt. Kaffe, te och bananer ska även vara odlat under etiskt rättvisa förhållanden.

Vid egna anordnade seminarier och utbildningar har vi som målsättning att välja hyresvärdar som arbetar aktivt med sitt hållbarhetsarbete. Vi strävar efter miljösmarta anläggningar, dit det ska vara lätt att ta sig med tåg eller kollektivtrafik.

För att engagera våra medarbetare ytterligare har var och en fått sätta upp sitt personliga hållbarhetslöfte för kommande år som vi följer upp gemensamt en gång per år då vi utvärderar och sätter nya löften..

 

Kontakta mig

Contact picture

Daniel Doeser

Nordic Digital & Education Director

0709-27 20 36

Kontakta mig >>