Mallar och checklistor

Här kan du ladda ner checklistor och mallar som vi delar med oss av.

Uppgraderat till Nya ISO 9001 & 14001?

Om inte, så är det hög tid att påbörja detta arbete så att ni kommer i mål innan era certifikat upphör att gälla.  Den 15 september 2018 måste alla som är certifierade vara det enligt de nya versionerna av standarderna!

Var ska man börja?

Ladda gärna hem våra kortversioner för ISO 9001 och 14001 för att får en överblick över den nya strukturen och de nya kraven. Vi har även tagit fram en kortversion på Nya ISO 45001:2018.

Nya ISO 14001  Nya ISO 9001 Nya ISO 45001
Ladda ner som PDF Ladda ner som PDF Ladda ner kortversion ISO 45001

Ladda ner och gör vårt självskattningstest och få en indikation på hur ni ligger till och få exempel på hur ni kan arbeta vidare med era brister.

Självskattningstest
Ladda ner som PDF

Ladda gärna ner och använd våra mallar för komma igång med arbetet. 

SWOT-analys Intressentanalys  
Ladda ner som PDF Ladda ner som PDF
Riskanalys processer
Ladda ner excelfil
Nya ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 för interna revisorer

Nya ISO 9001 och 14001 för interna revisorer

Anmälan >>
Nya ISO 45001:2018

Öppen Utbildning

Anmälan >>
Internrevision av ledningssystem

Öppen Utbildning

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Johan Sund

0708-59 96 71

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Andreas Jansson

Konsult och kursansvarig

0733-27 90 71

Kontakta mig >>