Anders Haraldsson

Kontor: Jönköping

Erfarenhet och kompetensområden

Anders har arbetat  med kvalitets- och produktionstekniska frågor med inriktning på ständiga förbättringar  i över 25 år. De senaste åren har han hjälpt över 100 företag i sitt införande av Lean Production i både tillverkning och administration. Han har stor erfarenhet av metoderna Värdeflödesanalys, SMED, 5S, förbättringsgrupper, daglig styrning, visuell planering m fl. Anders vill gärna sätta en mänsklig prägel vid införande av LEAN.

Varför RSM&CO?

För mig står RSM&CO för hög kvalitet med väldigt kompetenta medarbetare vad gäller att hjälpa företag med att genomföra förändring och förbättring. Det gäller såväl inom kvalitet som ar betsmiljö och miljöområdet. 

Kontakta mig

Contact picture

Anders Haraldsson

010-723 21 01

Kontakta mig