Andreas Jansson

Kontor: Göteborg

Erfarenhet och kompetensområden

Jag har över 17 års erfarenhet av att arbeta med rådgivning, revison och utbildning inom miljö-, arbetsmiljö-, kvalitets och ledarskapsområdet. Jag har i mina uppdrag haft förmånen att få engagera mig i en mängd olika branscher i så väl privat som offentlig sektor och i så väl stora globala koncerner som i små privatägda företag. Dessutom tillhör det vardagen att i uppdragen hantera olika verksamheters ambitionsnivåer och hantera detta enligt antingen principerna ”Best Practise” eller Good enough” . Detta har givet mig en välfylld verktygslåda av kunskap som jag kan använda för att identifiera och analysera kundernas behov och anpassa lösningar därefter.

Bland arbetsuppgifter kan nämnas:

  • Uppdragsledare vid införande och utveckling av ledningssystem enligt bl.a. ISO 14001 och ISO 9001 samt OHSAS 18001
  • Uppdragsledare i olika förbättringsmetoder som t.ex. gap-analyser, riskanalyser, effektiv målstyrning, förbättringsmetodik, orsaksanalyser osv.
  • Revisionsledare vid 3:e partsrevisioner åt ackrediterat certifieringsorgan och interna revisioner inom bl.a. ISO 14001 och ISO 9001
  • Myndighets- och lagrelaterandeuppdrag som t.ex. tillstånds- och anmälningsärenden, periodiska undersökningar, egenkontroller, riskanalyser, samt lagrevisioner.
  • Kursansvarig och kursledare för ett flertal utbildningar inom RSM&COs öppna utbildningsverksamhet.

Varför RSM&CO?

Det som får mig att stortrivas på jobbet är två saker. Mina uppdrag och mina kollegor.  Det bästa med att vara konsult är att ingen dag är den andra lik. Variationen i uppdragens omfattning och innehåll gör att man ständigt stimuleras och är man lite nyfiket lagd, så lär man sig nya saker varje dag. Kunskap som man sedan kan använda i kommande uppdrag. Kollegorna är den fasta punkten i tillvaron och vårt kreativa gäng skapar en härlig känsla av att vi ligger i framkant i vårt erbjudande till våra kunder. 

 

Kontakta mig

Contact picture

Andreas Jansson

0733-27 90 71

Kontakta mig