Anna Dahl Sahlström

Kontor: Linköping

Erfarenhet och kompetensområden

Jag har lång erfarenhet av avfall, avfallshantering, klassificering, hantering, behandling och gällande avfallslagstiftning. Mitt specialområde är farligt avfall och avfall som av olika anledningar kan vara svårt att hantera, transportera och behandla. Jag har arbetat med avfallsfrågor hos kommuner, landsting och industrier. Jag hjälper även verksamheter med farligt gods frågor som Säkerhetsrådgivare för farligt gods.

• Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg

Varför RSM&CO?

Att få arbeta i en organisation med mycket kunskap och många engagerade medarbetare ger mig möjlighet att själv utvecklas.

Kontakta mig

Contact picture

Anna Dahl Sahlström

0709-27 49 82

Kontakta mig