Anna Segenstedt

Kontor: Göteborg

Erfarenhet och kompetensområden

Anna Segenstedt arbetar primärt med CSR- och hållbarhetsfrågor. Anna har varit anställd som CSR-konsult sedan 2011. Hennes roll är att hjälpa företag och organisationer att göra hållbarhet till en integrerad del av sin verksamhet. Hennes specialistkompetens spänner över hela CSR-/hållbarhetsområdet. Annas uppdrag har genom åren bland annat berört hållbarhetsredovisning, intressentanalys, väsentlighetsanalys, GAP-analys mot ISO 26 000, uppförandekod, leverantörsuppföljning/CSR-revision samt företagsinterna utbildningar. Anna är även kursansvarig för några av RSM&CO:s öppna CSR-utbildningar.

Innan Anna började på RSM&CO arbetade hon som Miljö- och kvalitetsansvarig inom kollektivtrafiken. Dessförinnan arbetade hon på koncernnivå med globala hållbarhetsfrågor inom säkerhetsbranschen. Den asiatiska marknaden ligger Anna varmt om hjärtat, och då främst Indonesien där hon 2004 och 2009 arbetade med utvecklingsprojekt. Anna är i grunden utbildad personalvetare och ekonom.

Varför RSM&CO?

Jag sökte mig till RSM&CO för att jag stimuleras av kompetensbredden inom bolaget. Jag anser det väldigt verkningsfullt att vi kan stödja våra kunder utifrån en bred kunskapsbasis. Det skapar en trovärdighet i det arbete jag utför samt en trygghet för kunden. 

Kontakta mig

Contact picture

Anna Segenstedt

010-723 21 03

Kontakta mig