Anna Sköld

Kontor: Linköping

Erfarenhet och kompetensområden

Min bakgrund har jag i energibranschen, där jag jobbat brett med olika miljöfrågor; tillstånd/MKB, ledningssystem, miljökommunikation, utbildning m.m. Under mina 10 år som konsult har jag fortsatt arbeta med dessa områden och även byggt upp god kompetens och erfarenhet inom kvalitets- och arbetsmiljöområdet. Jag arbetar t.ex. med miljö/kvalitets/arbetsmiljö-stöd i verksamheter samt anläggnings- och infrastrukturprojekt, utveckling och revision av integrerade verksamhetssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Jag tycker även att det är inspirerande och givande att vara bollplank och stöd till chefer och ledningsgrupper i t.ex. verksamhetsutveckling, organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Varför RSM&CO?

- Av många anledningar!  Den unika kombinationen av att tillhöra både ett konsultbolag med spetskompetens och en stor koncern med bred verksamhet och kompetens inom miljö och avfall. Alla härliga och engagerade kollegor samt ägarfamiljens framåtanda och långsiktiga, höga ambitioner bidrar också till arbetsglädjen.

Kontakta mig

Contact picture

Anna Sköld

0761-01 79 73

Kontakta mig