Anne Lindersson

Kontor: Göteborg

Erfarenhet och kompetensområden

Med sin mångåriga erfarenhet av att jobba med miljö-, hälsa- och säkerhetsfrågor på såväl stora globala företag på koncernnivå som på det mindre lokala företaget arbetar Anne idag med konsultuppdrag och som utbildare inom främst arbetsmiljöfrågor.

Hon kan hjälpa till och stötta er med t.ex. ert systematiska arbetsmiljöarbete, revisioner, införandet av ledningssystem, säkerhetskultur, identifiering och efterlevnadsbedömning av arbetsmiljölagstiftning och riskbedömningar. 

Varför RSM&CO?

Jag har sett att bästa sättet för mig att utvecklas på och lära mig nya saker på är dels att se nya verksamheter med de problem och lösningar som finns där, dels genom att utbilda andra. I form av konsult på RSM&CO får jag möjlighet att träffa kunder från alla möjliga olika verksamheter och jag får hålla i utbildningar. Som utbildare och konsult tvingas jag stundvis att tänka om och tänka om på nytt för att såväl nå ut med mitt budskap, som att anpassa mig efter de förutsättningar som den enskilde kunden har. På så vis blir varje dag en spännande utmaning som leder mig i min personliga utveckling.
På RSM&CO får jag arbeta tillsammans med ett gäng utomordentligt duktiga och kompetenta personer i en miljö som uppmuntrar till kunskapsutbyte och en känsla av gemenskap.

Kontakta mig

Contact picture

Anne Lindersson

0733-27 90 79

Kontakta mig