Bengt-Arne Bodén

Kontor: Perstorp

Erfarenhet och kompetensområden

Jag har varit hos RSM&CO/Ramboll sedan 2008 och arbetar med miljömätningar.

Jag har erfarenhet av emissionsmätningar till yttre miljö som till stor del utgörs av stofthaltsmätning samt bestämning av halt TOC (Totalt organiskt kol) i utgående process- och rökgaser. Även verkningsgradsbestämning av reningsanläggningar för lösningsmedelshaltiga processgaser hör till de vanligaste uppdragen. Jag arbetar även brett med arbetsmiljömätningar.

 

Kontakta mig

Contact picture

Bengt-Arne Bodén

0703-41 21 55

Kontakta mig >>