Bert-Ola Nilsson

Kontor: Perstorp

Erfarenhet och kompetensområden

B-O arbetar som seniorkonsult och utbildare i frågor som främst rör kvalitets- och miljöledningssystem och farligt gods. Jag har lång erfarenhet av att införa ledningssystem enligt ISO 9001 och 14001 i olika typer av organisationer. Övrig tid läggs på säkerhetsrådgivareuppdrag. Har tidigare haft ledande befattningar inom främst pappers- och verkstadsindustrin.

  • Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg och i luft

Varför RSM&CO?

RSM&CO är det lilla företaget, där allas kompetens är viktig, samtidigt som vi är en del av en stor koncern. Dessutom har vi bra arbetsvillkor och stor möjlighet att själva styra och planera vårt arbete.

Kontakta mig

Contact picture

Bert-Ola Nilsson

0706-57 46 17

Kontakta mig