Carina Ölmskog

Kontor: Linköping

Erfarenhet och kompetensområden

Jag har lång erfarenhet av kvalitets- och miljöarbete och har arbetat som kvalitets- och miljösamordnare i många år. Jag har även lång erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete där det främst har handlat om kartläggning av arbetsmiljörisker, efterlevnad av lagkrav och framtagning av rutiner och instruktioner.

Jag har även lång erfarenhet av att bygga upp och implementera integrerade verksamhetssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Nu är jag konsult i ett uppdrag som HMS-koordinator på Svenska kraftnät. Mitt uppdrag innebär att jag har en övergripande roll där jag är HMS-stöd i ett 30-tal projekt men även har en samordnande koordinatorfunktion på övergripande nivå. Uppdraget innebär bland annat att jag stöttar projektledarna vid riskgranskning av hälsa, miljö och säkerhet, granskning av HMS-krav i upphandlingar, framtagande av arbetsmiljöplan samt bevakning och uppföljning av BAS-P och BAS-U.

I det här uppdraget genomför jag även HMS-kontroller i fält och på site i pågående anläggningsprojekt.

 

Kontakta mig

Contact picture

Carina Ölmskog

0709-27 49 12

Kontakta mig >>