Charlotta Boweden

Kontor: Göteborg

Erfarenhet och kompetensområden

Jag arbetar som konsult och utbildare i frågor som främst rör miljöledningssystem, kemikaliehantering, farligt gods och miljölagstiftning. Som exempel kan nämnas införande av ISO 14001 samt miljöutredningar, internrevisioner, periodiska undersökningar, tillståndsansökan, identifiering av lagstiftning, och bedömning av lagefterlevnad. Mina specialområden är frågor kopplade till REACH och kemikaliehantering. 

  • Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, sjö och i luft
  • Godkänd tredjepartsrevisor för miljödiplomering.

Varför RSM&CO?

- För att jag har stor möjlighet att ständigt utvecklas inom våra olika områden och har kompetenta kollegor som gärna delar med sig av sina erfarenheter. 

Kontakta mig

Contact picture

Charlotta Boweden

0733-27 90 76

Kontakta mig