Charlotte Löfstedt

Kontor: Stockholm

Erfarenhet och kompetensområden

Charlotte har varit hos RSM&CO sedan 2013. Hennes områden är ledningssystem, miljö, kvalitet, arbetsmiljö, innovation och förbättringsarbete, medicinsk Teknik, verifiering och validering, riskanalyser, design Control, miljö och kvalitetslagstiftning. Charlotte är flitigt anlitad både av företag som behöver stöd och hjälp med införande av ledningssystem och för att utvärdera ledningssystemets funktion genom s.k. internrevision. Hon har också stor erfarenhet inom utbildning, projektledning och coachning. 

Varför RSM&CO?

- RSM&CO är det lilla företaget i det stora. Uppgifterna är varierande och utmanande. Kunderna är i fokus och vi har ett bra och engagerat samarbetet inom hela företaget.

Kontakta mig

Contact picture

Charlotte Löfstedt

0709-27 28 77

Kontakta mig