Clara Sonesson

Kontor: Stockholm

Erfarenhet och kompetensområden

Jag arbetar med en blandning av energi- och miljöfrågor. En del av min tid arbetar jag med lagbevakningssystemet där jag stödjer företag i deras arbete kring lagbevakning, laguppfyllnad samt framtagande av relevant miljölagstiftning. Andra exempel på uppdrag är miljöingenjör, energikartläggning samt införande av miljöledningssystem. 

 

Kontakta mig

Contact picture

Clara Sonesson

0709-27 28 46

Kontakta mig >>