Emma Breitholtz

Kontor: Stockholm

Erfarenhet och kompetensområden

Jag har lång operativ och strategisk erfarenhet från industrin, bl.a. som miljöchef på ett avfallsbolag där jag ansvarade för myndighetskontakter, tillståndsansökningar enligt Miljöbalken, miljö- och arbetsmiljöledningssystem, miljöstyrning av entreprenader och utvecklingsprojekt inom avfalls- och miljöområdet. Jag har genom hela sitt yrkesliv samarbetat och samverkat med kommunala förvaltningar, myndigheter, entreprenörer och samarbetspartners och har därigenom erhållit en bred kompetens inom miljö, arbetsmiljö och kvalitetsområdet. Min utbildning i ekotoxikologi och miljörätt har jag stor nytta av i mina yrkesroller.  

Varför RSM&CO?

- Närheten till avfallet och den cirkulära ekonomin samt möjligheten att arbeta tillsammans med engagerade medarbetare som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Kontakta mig

Contact picture

Emma Breitholtz

0761-49 68 42

Kontakta mig