Frida Petersson

Kontor: Göteborg

Erfarenhet och kompetensområden

Frida Petersson började på RSM&CO i september 2017. Hon har en bakgrund inom kommunal verksamhet som avfallsingenjör, med fokusområdena enskilda avlopp, återvinningscentraler, avfallsminimering, detaljplaner och bygglov. Frida har en bred kompetens inom miljöområdet, då hon förutom kompetens inom avfallsområdet har en gedigen utbildning med en kandidat- och masterexamen i miljövetenskap. Hon har exempelvis erfarenhet av att genomföra livscykelanalyser, miljöriskanalyser, miljökonsekvensbeskrivningar och att projektleda.

Frida har sedan tidigare erfarenhet av implementering och revision av miljöledningssystem inom allt ifrån hotellbranschen till hamnverksamhet. Att sprida kunskap om miljöområdet och att inspirera till utveckling är något som Frida brinner för. Miljödiplomering är ett tjänsteområde som hon även ska ta sig an på RSM&CO. Hon kommer även att arbeta med lagbevakning.

  • Godkänd tredjepartsrevisor för miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas.

Varför RSM&CO?

Inom RSM&CO finns en bred kompetens vilket gör att det finns stora möjligheter att utvecklas inom de områden som varje konsult finner intressant. Här finns även en stor variation i uppdrag och uppdragsgivare, vilket jag tycker är roligt och inspirerande.

Kontakta mig

Contact picture

Frida Petersson

0709-11 99 73

Kontakta mig