Håkan Hellström

Kontor: Linköping

Erfarenhet och kompetensområden

Håkan har över 30 års erfarenhet av miljöbranschen. Först som handläggare av miljöskyddsärenden vid Länsstyrelsen i Östergötland, och sedan drygt 20 år som konsult inom främst miljöskydd. Tillståndsprövning, MKB och kontakter med myndigheter är kärnområdena, men med så lång erfarenhet har Håkan jobbat med det flesta områdena inom miljöskydd: besiktningar, upprättande och underhåll av ledningssystem, revisioner, lagefterlevnad, you name it. De flesta branscher är välbekanta, allt från tillverkningsindustri och förbränningsanläggningar till avfalldeponier och hamnar. Håkan har även haft uppdrag inom arbetsmiljömrådet. Han har under åren haft stor del i arbetet med våra lagbevakningsverktyg, först Miljöguiden och Arbetsmiljöguiden, vilka numer är överförda till RSM&CO Lagbevakning. Kunskaperna inom miljö- och arbetsmiljölagstiftning är breda.

Varför RSM&CO?

- RSM&CO är ett lagom stort konsultföretag. Inte för stort så det blir anonymt, och inte för litet så att kompetensbredden blir smal. Man känner alla medarbetarna och vi jobbar tillsammans. Det finns stor bredd i kompetensen inom såväl miljö, arbetsmiljö som kvalitet. Om det är en fråga som inte är mitt i prick för mig så kan jag alltid bolla den med någon annan. Det är en trygghet och borgar för kvalitet i de uppdrag vi utför.

Kontakta mig

Contact picture

Håkan Hellström

0709-27 49 91

Kontakta mig