Helena Kjellberg

Kontor: Linköping

Erfarenhet och kompetensområden

Jag har bred kompetens inom miljö-och arbetsmiljöområdet och har arbetat med dessa frågor sedan 2001. Började inom miljöområdet, men arbetar nu även mycket med arbetsmiljö och farligt gods. Vanliga uppdrag är tex:

  • Identifiering av relevanta lagkrav inom miljö- och arbetsmiljöområdet, uppdateringar av laglistor samt genomförande av lagrevisioner för att kontrollera att kraven efterlevs i verkligheten
  • Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg
  • Utbildningar inom arbetsmiljöområdet, farligt gods, miljökunskap, ledningssystem samt miljö- och arbetsmiljölagstiftning
  • Revisioner och förbättringar av ledningssystem

Varför RSM&CO?

 - Bra arbetsvillkor med flextid och stor möjlighet att själv styra och planera sitt arbete. Spännande och utvecklande arbetsuppgifter samt roligt att ha fler kollegor med liknande kompetens! 

Kontakta mig

Contact picture

Helena Kjellberg

0709-27 49 84

Kontakta mig