Hendric Schmidt

Kontor: Jönköping

Erfarenhet och kompetensområden

Jag kommer från farligt avfallsbranchen har jobbat med hanterings- och logistik-lösningar samt också saneringar.

Jag är säkerhetsrådgivare för väg-, järnväg och sjötransport och utbildar i hantering av farligt avfall och farligt gods (1.3 utbildning). 

Varför RSM&CO?

Jag tycker det är roligt med variation och ta reda på nya saker, sen att få förmedla ut det till andra är positivt. Det vi gör bidrar till att vår omvärld blir en bättre plats att vara på.

Kontakta mig

Contact picture

Hendric Schmidt

010-723 21 13

Kontakta mig