Isabelle Tolgén

Kontor: Stockholm

Erfarenhet och kompetensområden

Min främsta kompetens har jag inom kemiteknik och kemi. Jag har goda insikter i avfallsbehandling, miljöskyddsteknik, processteknik och miljöteknik. Genom att jag arbetat i större anläggningsprojekt har jag fått goda kunskaper och färdigheter i projektledning, upphandling, kontraktering med leverantörer, samordning mellan olika gränssnitt, riskanalyser och CE-märkning.

  • Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. 

Varför RSM&CO?

- Inspirerande arbetsplats med en tydlig miljöprofil där jag får arbeta tillsammans med kompetenta kollegor.  

Kontakta mig

Contact picture

Isabelle Tolgén

0709-27 28 01

Kontakta mig