Jenny Gustavsson

Kontor: Jönköping

Erfarenhet och kompetensområden

Jag projektleder en YH-utbildning för Arbetsmiljöingenjörer som RSM&CO driver i samarbete med Folkuniversitetet, jag utför även konsultuppdrag inom miljö- och arbetsmiljöområdet med fokus på t ex lagstiftning och kemikaliehantering. Tidigare arbetade jag främst med forskningsprojekt och konsultuppdrag kopplat till livsmedelskedjans miljöpåverkan, inte minst matsvinnet, och har även erfarenhet från livscykelanalys och verksamhetsutveckling och brinner för förbättringsarbete i alla dess former! 

Varför RSM&CO?

- Jag arbetar på RSM&CO eftersom företaget erbjuder stora möjligheter att påverka sin egen arbetssituation. För mig är det även viktigt att arbeta med frågor jag tycker är meningsfulla och att trivas med mina kollegor, vi är ett härligt gäng!

Kontakta mig

Contact picture

Jenny Gustavsson

0733-27 90 75

Kontakta mig