Jenny Gustavsson

Kontor: Jönköping

Erfarenhet och kompetensområden

Jag projektleder en YH-utbildning för Arbetsmiljöingenjörer som vi driver i samarbete med Folkuniversitetet, jag utför även konsultuppdrag inom miljö- och arbetsmiljöområdet med fokus på t ex lagstiftning och kemikaliehantering. Tidigare arbetade jag främst med forskningsprojekt och konsultuppdrag kopplat till livsmedelskedjans miljöpåverkan, inte minst matsvinnet, och har även erfarenhet från livscykelanalys och verksamhetsutveckling och brinner för förbättringsarbete i alla dess former! 

Kontakta mig

Contact picture

Jenny Gustavsson

0733-27 90 75

Kontakta mig >>