Jenny Karlsson

Kontor: Stockholm

Erfarenhet och kompetensområden

Bred kompetens inom miljöområdet och erfarenhet av att vara miljöstöd och samordnare i olika sorters verksamheter. Jenny har en magisterexamen inom miljö och har drivit eget företag inom miljö och klimat några år innan hon började som konsult på RSM&CO/Ramboll.

Specialistkunskaper är miljöledningssystem såsom miljöutredningar, GAP-analyser och handlingsplaner för ISO 14001 samt framtagning av webutbildningar inom miljö och hållbarhet. Ett annat specialområde är lagstiftning inom miljö- och arbetsmiljö, som t ex framtagande av anpassade lagförteckningar och lagrevisioner. Arbetar regelbundet med utveckling runt våra webbaserade verktyg för lagbevakning och webutbildning.

Kontakta mig

Contact picture

Jenny Karlsson

0709-27 25 22

Kontakta mig >>