Jenny Karlsson

Kontor: Stockholm

Erfarenhet och kompetensområden

Bred kompetens inom miljöområdet och erfarenhet av att vara miljöstöd och samordnare i olika sorters verksamheter. Jenny har en magisterexamen inom miljö och har drivit eget företag inom miljö och klimat några år innan hon började som konsult på RSM&CO.

Specialistkunskaper är miljöledningssystem såsom miljöutredningar, GAP-analyser och handlingsplaner för ISO 14001 samt framtagning av webutbildningar inom miljö och hållbarhet. Ett annat specialområde är lagstiftning inom miljö- och arbetsmiljö, som t ex framtagande av anpassade lagförteckningar och lagrevisioner. Arbetar regelbundet med utveckling runt våra webbaserade verktyg för lagbevakning och webutbildning.

Varför RSM&CO?

- Jag trivs för att jag har varierande arbetsuppgifter inom miljö och hållbarhet som jag brinner för. Det är kul att vara del av ett gäng med hög kompetens och engagemang inom området vilket ger intressanta diskussioner runt fikabordet!

Kontakta mig

Contact picture

Jenny Karlsson

0709-27 25 22

Kontakta mig