Karin Skoglund

Kontor: Linköping

Erfarenhet och kompetensområden

Karin har varit hos RSM&CO sedan februari 2017. Hennes expertområden är ledningssystem (kvalitet, miljö, arbetsmiljö), verksamhetsutveckling och projektledning. Karin anlitas både små och stora företag som behöver stöd och hjälp med införande, GAP-Analyser, uppgraderingar och förbättringar av ledningssystem samt att hålla utbildningar i/inom desamma.

Karin är en diplomerad kvalitets- och miljöchef som kan hantera allt som åligger en sådan. Hon har också varit anlitad som samordnare i diverse byggprojekt.

  • Diplomerad kvalitets och miljöchef
  • Diplomerad Recipientprovtagare
  • Diplomerad BAS-P och BAS-U
  • Arbetsmiljödiplomering
  • Diplomerad Livscoach

 Varför RSM&CO?

- I min värld är RSM&CO ett ’lagom’ bolag att bedriva konsultverksamhet i. Tryggheten som i ett stort bolag men tillräckligt litet så att jag får vidareutvecklas, kan känna mig hemma i och ständigt få möta nya kunder, arbetskollegor och knyta nya kontakter.

Kontakta mig

Contact picture

Karin Skoglund

0730-22 99 34

Kontakta mig