Lars Askengren

Kontor: Göteborg

Erfarenhet och kompetensområden

Jag har arbetat med kvalitetsfrågor sedan mitten av 80-talet och har erfarenhet från både forskningsarbete och i rollen som konsult i operativt kvalitetsarbete. Min kvalitetssyn grundades i mitten av 80-talet på fordonsindustrins strävan mot noll-fel och ständig produktivitetsökning. Samma grundsyn kan tillämpas framgångsrikt inom både tillverkade företag och tjänstesektor, vilket min erfarenhet från arbete med mer än 400 företag under 20-års tid har visat. 

Varför RSM&CO?

- Jag startade eget företag 1988 och jobbade som ensamkonsult i några år. När jag sedan började få arbetskamrater såg jag vilka mervärden för kunderna som kunde skapas. Nästa steg var att ha kontor på flera orter. Bättre service till kunderna och större flexibilitet för oss konsulter. När nu Askengren& Co sedan 2015 är en del av RSM&CO är det en fortsättning på den utvecklingen. Men samtidigt så har vi tillsammans lyckats behålla det lilla företagets smidighet med snabba beslutsvägar och ett obyråkratiskt arbetssätt. Vi har både det lilla och det stora företagets fördelar som gynnar både kunder och medarbetare.

Kontakta mig

Contact picture

Lars Askengren

010-723 21 18

Kontakta mig