Malin Hagh

Kontor: Göteborg

Erfarenhet och kompetensområden

Malin har arbetat som arbetsmiljöingenjör i mer än 30 år och brinner för arbetsmiljöfrågor. Hon har erfarenhet från många olika branscher, allt från privat tillverkningsindustri till offentlig verksamhet. Malin ger stöd och råd i olika arbetsmiljöfrågor, allt ifrån handledning vid uppbyggandet av arbetsmiljösystem, SAM, och arbetsmiljörevision till rådgivning i mer konkreta frågeställningar som maskinsäkerhet, belastningsergonomi, kemikaliehantering och arbete kring företagens säkerhetskultur. Malin är också en mycket engagerad och populär kursledare som håller både öppna och företagsinterna utbildningar.

  • Godkänd säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg

Varför RSM&CO?

Här får jag jobba med det jag verkligen brinner för. Jag är omgiven av härliga kollegor som är både kompetenta och villiga att dela med sig av sina erfarenheter. Vi har en fin sammanhållning och jag känner mig hemma här. Jag har möjlighet att både fördjupa och bredda min kompetens. Alla gör hela tiden sitt bästa för att leverera tjänster med hög kvalitet och vi gör vårt bästa för att leva som vi lär både på företags- och individnivå.

Kontakta mig

Contact picture

Malin Hagh

0709-11 99 72

Kontakta mig