Maria Lindkvist

Kontor: Jönköping

Erfarenhet och kompetensområden

Jag är i grunden utbildad inom livsmedelsteknik med erfarenhet av ledningssystem inom livsmedel, kvalitet, miljö och arbetsmiljö inom framförallt tillverkande industri. I mina tidigare arbeten, både som kvalitets- och miljöchef men även som konsult, har jag arbetat brett med livsmedelssäkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö men även förbättringsarbete och Lean Production. Inom RSM verkar jag inom mina kompetensområden med allt ifrån lagstiftning och certifiering till uppbyggnad av egenkontrollprogram, rapportering och stöd vid t.ex. myndighetskontakter.

Varför RSM&CO?

- RSM&CO har ett tydligt ledarskap och styrs genom värderingar och med medarbetaren i fokus. Som medarbetare här lever och verkar man i ett företag där sambandet mellan en god arbetsmiljö, egen insats och lönsammare affärer är fullständigt tydligt för var och en. Tillit till varandra, ständigt lärande och frihet över sin arbetssituation är de faktorer som styrt mitt val att arbeta (och trivas) hos RSM&CO idag.

Kontakta mig

Contact picture

Maria Lindkvist

0733-27 90 78

Kontakta mig >>