Martin Bertilsson

Kontor: Linköping

Erfarenhet och kompetensområden

Utbildad biolog, geovetare och miljövetare. Har arbetat flera år på kommunala tillsynsmyndigheter med tillsyn och prövning inom miljöområdet. Har som chef på avdelningen för miljökommunikation på Miljöförvaltningen i Borås Stad arbetat med bl.a. miljöövervakning, samhällsplanering och strategiska miljöfrågor.

Nu arbetar jag i första hand med löpande miljöstöd till kund, bl.a. med utredningar, miljöredovisningar, tillståndsprövningar, miljökonsekvensbeskrivningar, statusrapporter och support i övriga myndighetskontakter. En del uppdrag kopplade till arbetsmiljö, t.ex. BAS-P/U. Även stöd vid utveckling och certifiering av integrerade ledningssystem, revisioner och verksamhetsutveckling. Arbetar också med stöd till offentlig förvaltning vid upphandling samt utredningar och tillsyn enligt miljöbalken.

Varför RSM&CO?

- Vi är inte störst i branschen, men i det här fallet går kvalitet före kvantitet. Det här gänget har helt rätt inställning till att vara konsult. Vi hjälper kunderna med det dom behöver och har kul tillsammans när vi gör det.

 

Kontakta mig

Contact picture

Martin Bertilsson

0709-27 21 27

Kontakta mig