Mikael Winqvist

Kontor: Stockholm

Erfarenhet och kompetensområden

Seniorkonsult med kompetens inom arbetsmiljö, utbildning, kraftvärmeproduktion, och ledning.

  • Arbetsmiljö (bygg o anläggningsarbete, riskhantering, samordningsansvar, avvikelsehantering, ledningssystem)
  • Utbildning (BAS P/U, operatörer i kraft & fjärrvärmeverk)
  • Kraftvärme (förstudier, avfallsförbränning, tekniska utredningar)
  • Ledning (produktionsledning, verksamhetsledning, projektledning)

Kontakta mig

Contact picture

Mikael Winqvist

0709-27 22 34

Kontakta mig >>