Natalie Andersson

Kontor: Jönköping

Erfarenhet och kompetensområden

Arbetar med rådgivning, utbildning och revision inom i första hand miljöområdet. Har även viss erfarenhet av arbetsmiljö- och kvalitetsarbete.

Har kompetens och erfarenhet av bl.a.:

 • Extern miljö-, arbetsmiljö och kvalitetssamordning
 • Miljö- och arbetsmiljölagstiftning samt utvärdering av lagefterlevnad (lagrevision)
 • Införande, utveckling och intern revision av miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 14001, ISO 9001 och OHSAS 18001
 • Genomförande av utbildningar inom miljöområdet och ISO 14001
 • Genomförande av periodiska undersökningar
 • Upprättande av kontrollprogram, miljörapporter, anmälningsärenden etc.
 • Stöttning vid myndighetskontakter av olika slag
 • Genomförande av riskbedömningar med avseende på miljö och arbetsmiljö
 • Bedömning av kemiska produkter, övrig rådgivning avseende kemiska produkter och lagstiftning inom detta område
 • Projektledning och granskning av uppfyllande av Svanen-kriterier
 • Genomförande av MIFO fas 1 (miljöteknisk markundersökning)
 • Godkänd tredjepartsrevisor för miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas.

 

Varför RSM&CO?

- Utvecklande, varierande och meningsfulla arbetsuppgifter där jag kan få utryck för mitt intresse av att jobba med ständiga förbättringar.

Kontakta mig

Contact picture

Natalie Andersson

010-723 21 22

Kontakta mig