Oscar Ölund

Kontor: Göteborg

Erfarenhet och kompetensområden

Oscar har varit hos RSM&CO sedan 2010. Hans expertområden är ledningssystem, hållbarhet och CSR-revision. Oscar är flitigt anlitad både av företag som behöver stöd och hjälp med införande av ledningssystem och för att utvärdera ledningssystemets funktion genom s.k. internrevision. Oscar är en meriterad miljödiplomeringsrevisor. Han är också utbildningsledare i miljökunskap, leverantörsuppföljning med fokus på CSR, miljödiplomering och miljöledning enligt ISO 14001.

  • Godkänd tredjepartsrevisor för miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas.
  • Godkänd tredjepartsrevisor för kvalitetsdiplomering enligt Svensk Kvalitetsbas
  • CPI-certifierad CSR-revisor

Varför RSM&CO?

- Därför att jag är del av ett fantastiskt gäng kollegor som stöttar och hjälper varandra! Konsultrollen kan vara både utmanande och utvecklande. Därför är det viktigt för mig att kulturen är inkluderande, stöttande och att vi frikostigt delar med oss av kunskap. Tillsammans blir vi helt enkelt bättre.  Detta sammantaget med korta beslutsvägar, stor dos av eget ansvar och möjlighet att påverka vad jag arbetar med och hur, gör att jag trivs här.       

Kontakta mig

Contact picture

Oscar Ölund

0708-59 96 72

Kontakta mig