Simon Jansson

Kontor: Stockholm

Erfarenhet och kompetensområden

Erfaren projektledare och expert inom byggnation av energianläggningar med erfarenhet av att leda projekten hela vägen från idé till genomförande. För att hantera rollen som projektledare på denna nivå krävs detaljerade kunskaper inom energibranschen, teknik, arbetsmiljö, entreprenadjuridik och tillståndsprocesser, men framförallt krävs ledarskap och en förmåga att få en projektgrupp att tillsammans nå ett gemensamt mål.

Kontakta mig

Contact picture

Simon Jansson

0709-27 24 63

Kontakta mig >>