Sofie Engel

Kontor: Göteborg

Erfarenhet och kompetensområden

Sofie Engel har bredden som sin spetsegenskap och har en gedigen miljöutbildning. Sofie har erfarenhet av att arbeta med alla faser i ett miljöledningssystem och varit ansvarig för allt från planering och implementering till uppföljning och revisionshantering. Expertområdet är miljöledningssystem inom evenemangsbranschen.

Sofie har en bakgrund inom kommunal verksamhet som miljöskyddsinspektör och miljöingenjör med fokus på avloppsrelaterade frågor. Hon har därifrån med sig erfarenheter av myndighetskontakter och myndighetsprocesser. Sofie jobbar dessutom med frågor som rör lagbevakning, tillståndsprövningar, internrevision, miljöutredningar och miljökonsekvensbeskrivningar. Ledarskap och utbildning är två områden som Sofie brinner för och hon är kursledare för RSM&CO:s miljörelaterade kurser.

  • Godkänd tredjepartsrevisor för miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas

Varför RSM&CO?

RSM&CO har helhetsperspektivet som sin expertis och kan alltid erbjuda ett komplett paket till kunden vilket är väldigt stimulerande att jobba med. Kombinationen av bredd och expertis gör att företaget har en unik flexibilitet vilket innebär en varierad vardag.

Det innebär också att det finns stora utvecklingsmöjligheter inom flera olika områden – både för mig som konsult och för mig som person. Dessutom präglas företagskulturen av en genuint härlig stämning, hjälpsamhet och framåtanda som gör att jag ser fram emot att gå till kontoret – varje morgon!

Kontakta mig

Contact picture

Sofie Engel

0733-27 90 74

Kontakta mig