Susanne Hermansson

Kontor: Linköping

Erfarenhet och kompetensområden

Susanne har arbetat hos RSM&CO sedan 2011. Hennes expertområden är Förorenad mark och kemiska produkter. Susanne är ofta anlitad av företag som miljöstödsresurs med inriktning mot kemiska produkter och frågor gällande REACH och CLP. Susanne ansvarar även för markundersökningar, provtagningar och sanering av förorenad mark.

Varför RSM&CO?

- Vi är ett fantastiskt gäng kollegor som stöttar och hjälper varandra när det behövs och vi har roligt på jobbet. Konsultrollen kan vara både utmanande  och utvecklande vilket jag uppskattar. Ansvar under frihet och möjligheten att påverka vad jag arbetar med och hur, gör att jag trivs här.       

Kontakta mig

Contact picture

Susanne Hermansson

0767-60 10 08

Kontakta mig >>