Susanne Lampenius

Kontor: Stockholm

Erfarenhet och kompetensområden

Susannes bredaste kompetens ligger inom projektledning för kraftvärmebranschen och processindustrin. Susanne har goda insikter i avfallseldad kraftvärme inom vilken hon har jobbat med samtliga större anläggningsdelar – panna, rökgasrening, turbin och bränslehantering – samt annan processindustri, inom vilken hon har erfarenhet som projektledare. Genom sina erfarenheter av anläggningsprojekt kan Susanne hjälpa till med projektledning under samtliga projektfaser, framtagande av förfrågningsunderlag, upphandling, kontraktshantering med leverantörer, tekniska utredningar, riskanalyser samt planering och dokumentationshantering för alla projektfaser.

Kontakta mig

Contact picture

Susanne Lampenius

0709-27 21 04

Kontakta mig