Fjärr- & kraftvärmeverk - Certifieringsutbildning

Mikael på RSM&CO ansvarar för utbildningsdelarna Avfallsförbränning, Bränslen, rökgasrening och miljöteknik lagar & krav på certifieringsutbildningen för personal på fjärr- och kraftvärmeverk,

Svensk Fjärrvärme har tillsammans med en kommitté bestående av driftsansvariga i svenska och norska fjärr- och kraftvärmeverk, samt utbildaren P&L Nordic AB, utvecklat en utbildning för den personal som arbetar operativt med driften i anläggningarna. 

Mikael ansvarar för utbildningsdelarna Avfallsförbränning, Bränslen, rökgasrening och miljöteknik lagar & krav.

Ansvarig konsult: Mikael Winqvist

Projekttid: 2012 - Pågående