Pro Bono - We Effect

RSM&CO har under 2016 ett samarbete med hjälporganisationen We Effect där vi har ett gemensamt Probono projekt där vi har hjälpt dem att effektivisera sitt arbetssätt i enlighet med ISO 9001.

RSM&CO har under 2016 ett samarbete med hjälporganisationen We Effect där vi har ett gemensamt Probono projekt. Projektet är en del i We Effects arbete med att i enlighet med ISO 9001 effektivisera sitt arbetssätt i för att långsiktigt minska fattigdomen i världen och öka jämställdheten.

Om We Effect

We Effect är en biståndsorganisation som sedan 1958 tänker och agerar långsiktigt; för att förändringar ska bestå. Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i vårt arbete i 25 länder i fyra världsdelar. Vår vision är en rättvis och hållbar värld fri från fattigdom.

 

We Effect