Projektledning och upphandlingsstöd

RSM&CO bistår Mälarenergi med projektledning och upphandlingsstöd och till och med 2016 ansvarade RMS&CO för projektledningen av först förstudien och därefter förprojekteringen av den nya kraftvärmeanläggningen.

Förnyelse av kraftvärmeverket i Västerås

Delar av Mälarenergis befintliga kraftvärmeverk är över 50 år gamla och därmed pågår ett arbete med att förnya produktionskapaciteten. Hösten 2014 stod Block 6 klart i Västerås – en samförbränningsanläggning med ett avfallsbaserat bränsle som huvudbränsle och möjlighet till att använda biobränsle som sekundärbränsle – och samma år påbörjades en förstudie för att utreda vilken inriktning som skulle väljas för den fortsatta förnyelsen av produktionskapaciteten.

Under våren 2015 togs ett inriktningsbeslut att gå vidare med en ny kraftvärmeanläggning med återvunnet trä som bränsle och därmed intensifierades arbetet med miljötillståndsansökan, detaljplan- och bygglovsprocessen samt entreprenadupphandlingar.

RSM&CO bistår Mälarenergi med projektledning och upphandlingsstöd och till och med 2016 ansvarade RMS&CO för projektledningen av först förstudien och därefter förprojekteringen av den nya kraftvärmeanläggningen. Arbeten som pågår nu innefattar miljötillståndsprocessen som skall resultera i ett klart miljötillstånd, detaljplan- och bygglovsprocessen som skall leda till ett bygglov för anläggningen samt upphandling av de större entreprenaderna där målet är färdigförhandlade avtal med leverantörer av utrustning till den nya anläggningen. Ett investeringsbeslut för den nya anläggningen fattades våren 2017

Investeringen i det nya blocket fortsätter den resa som inleddes med Block 6 för att förnya den befintliga anläggningen samtidigt som flexibiliteten i bränslemixen ökas och fortsatt konkurrenskraftiga fjärrvärmepriser säkerställs. Miljömässiga mål nås i och med att fossila bränslen kan ersättas.

Under projektet Block 6 assisterade RSM&CO Mälarenergi med olika uppdrag inom framför allt projektledning, administration och arbetsmiljö. I fyra års tid ansvarade RSM&CO för projektledning av CFB-pannan som det största projektet i programmet Block 6 vilket innefattade:

  • upphandling av processutrustning: sammanställande av förfrågningsunderlag, utvärdering av anbud och förhandlingar med leverantörer (2011)
  • granskning av handlingar och uppföljning av tillverkning (2012)
  • uppföljning av montage på arbetsplatsen (2013)
  • uppföljning av drifttagning av anläggningen (2014)

 

Malarenergi

Kontakta mig

Contact picture

Simon Jansson

0709-27 24 63

Kontakta mig >>