1125 Träff på

Uppgradera ditt ledningssystem med CSR

standarderna för kvalitets- och miljöledning, ISO 9001 och 14001, genomgår för närvarande en uppfräschning. En av ... standarder (ISO 26000, ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18000) för att visa var synergierna finns. Titta närmare

Internrevision IATF 16949

Internrevision - IATF 16949:2016 Kursen ger deltagarna kunskaper i revisionsteknik, core tools och kraven ... internrevisorer enligt IATF 16949. Ur kursens innehåll Kraven i IATF 16949:2016 Core tools (FMEA, SPS, MSA

Nya IATF 16949:2016

Nya IATF 16949:2016 Kursen ger dig kunskap om IATF 16949:2016. kvalitet Kursen ger dig Du får kunskap ... kunskap om IATF 16949 och hur du praktiskt tillämpar kraven. Företag som idag levererar till bilindustrin

Effektiv processutveckling

kvalitet I den nya utgåvan av standarden ISO 9001:2015 förtydligas krav på organisationernas arbetssätt ... enbart för att klara kraven i ISO 9001:2015 som processägarrollen är viktigt. Den har en avgörande betydelse

Nya ISO 14001:2015

Nya ISO 14001:2015, 1 dag Kursen går igenom de viktigaste ändringarna i den nya utgåvan av standarden ... targetElementId:'widget-reviews', customerId:'13428', sourceCourseId:'484195', source:'utbildning.se', }); // ]]>

Miljölagstiftning

Miljölagstiftning, 1 dag Kursen ger dig en bra grund för att förstå miljölagstiftningen och dess uppbyggnad ... miljösynpunkt för de som är certifierade enligt ISO 14001. Teori varvas med övningsuppgifter och diskussioner för

Grundläggande miljöledning enligt ISO 14001:2015

Grundläggande miljöledning enligt ISO 14001:2015, 2 dagar Kursen ger kunskap om dagens miljöproblem ... med hjälp av miljöledningssystemet, ISO 14001 kan strukturera och systematisera miljöarbetet. Du får även

Arbetsplatsens kemikaliehantering

Arbetsplatsens kemikaliehantering, 1 dag Kursen ger dig insikt i vilken lagstiftning ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt ... gånger mer kemikalier än vad vi gjorde på 1950-talet. En del av dem har inte bara positiva effekter utan

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud, 1 dag Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud En god arbetsmiljö ... arbetsmiljöarbete Kursschema Dag 1 09:3017:00 (fika från 09:00) Varför vi ska jobba med arbetsmiljö Ansvar

Tack för din bokning!

Tack för din intresseanmälan om reservplats! - Bokning av reservplats Vi tycker att det ... Tack för din intresseanmälan om reservplats! - Bokning av reservplats Vi tycker att det är roligt att

Filtrera sök resultat