Avfall

Avfallets roll i samhället håller på att förändras. Från att vara en belastning på miljö och ekonomi är avfall idag en viktig resurs som bidrar till minskat resursnyttjande, ökad hållbarhet och högre levnadsstandard. RSM&CO har en unik möjlighet att hjälpa våra kunder i denna anpassning.

Omställningen har påbörjats men det finns en långt större potential. Utmaningarna handlar om att kunna hitta nya synsätt, hitta genomtänkta helhetslösningar och skapa nya typer av affärer. I linje med detta blir också cirkulära modeller allt mer viktiga.

Avfallsteknik

RSM&CO har en unik möjlighet att hjälpa våra kunder i denna anpassning. Genom att sammanföra ett modernt synsätt och generationer av kompetens inom avfall, hjälper vi med stort engagemang våra kunder att hitta hållbara och effektiva lösningar inom avfallshierarkins samtliga områden. Vi kan bidra med allt från att identifiera möjligheter till avfallsminimering och förebyggande av avfall, planera avfallshantering, välja rätt behandlingsmetoder, se över logistiklösningar, upprätta avfallsplaner, upphandlingsstöd och myndighetskontakter. 

 

Grundkurs i avfall och cirkulär ekonomi

Öppen Utbildning

Anmälan