Avfallsminimering

För att minska avfallet behöver man se över hela kedjan, från att det uppstår ett behov, via inköp och tillverkning/användning, till avfallshantering. Hyr en avfallsförebyggande coach och gör din verksamhet mer resurseffektiv.

Avfallsminimering är A och O för dig som vill ställa om till en cirkulär affärsmodell. Hur mycket, och vilken typ av avfall som uppstår i en verksamhet beror på vilket material och vilka kemikalier som används i produktion, och på vilket sätt materialet brukas. För att minska avfallet behöver man därför se över hela kedjan, från att det uppstår ett behov, via inköp och tillverkning/användning, till avfallshantering.

Nu kan du hyra en avfallsförebyggande coach och göra din verksamhet mer resurseffektiv.

Vi erbjuder tre olika paketlösningar för er som vill arbeta för minskad resursanvändning och minskade avfallsmängder:

Hyr en avfallsförebyggande coach – PLUS

I denna helhetslösning hjälper vi er genom hela resan. Vi kartlägger er nuvarande situation, identifierar kritiska områden där avfallsminimeringsåtgärder bör sättas in, tar fram åtgärdsförslag och handlingsplaner samt följer upp. Ni får med er ett nytt arbetssätt som genom processens gång har förankrats i verksamheten, vilket ger stora möjligheter till ett fortsatt avfallsminimeringsarbete på egen hand.

Hyr en avfallsförebyggande coach – Standard

Vi kartlägger nuläget för era material- och avfallsflöden, tar fram åtgärdsförslag för prioriterade områden samt hjälper er att ta fram handlingsplaner.

Hyr en avfallsförebyggande coach – Mini

Vi gör ett besök på er verksamhet där vi går igenom era processer och gör en övergripande kartläggning av era materialflöden. Utifrån besöket tar vi fram en checklista med åtgärdsförslag som ni på egen hand kan implementera i verksamheten.