Ekonomiska styrmedel

Förbränningsanläggningar omfattas av regelverk inom de ekonomiska styrmedel som finns i miljölagstiftningen. Som ett stöd i ert arbete kan vi bidra med expertis inom övervakning och rapportering av CO2-utsläpp, NOx-utsläpp och elcertifikat.

Vi kan erbjuda utbildning er personal i systemet för handel med utsläppsrätter och ger er stöd i samband med utsläppsrapportering och revision. Vi kan även hjälpa er att upprätta ny övervakningsplan och tillståndsansökan för utsläpp av koldioxid. Vi upprättar också förnyad tilldelningsansökan om fri tilldelning av utsläppsrätter inom nuvarande handelsperiod. Under rapporteringsåret hjälper vi er med internrevision av övervakning av koldioxidutsläpp samt kontroll av driftsinstruktioner och tillstånd.

Vi kan även utreda och verifiera ombyggnad av kraftvärmeverk eller pannor för förlängd tilldelningsperiod av elcertifikat. Det kan även handla om ansökan om beslut om ny tilldelning av elcertifikat efter produktionsökning.

Vi har goda kunskaper i regelverket för NOx-avgiften och kan hjälpa er med den årliga deklarationen och med interrevision av övervakningsprogram för utsläppen.

Kontakta mig

Contact picture

Simon Jansson

0709-27 24 63

Kontakta mig >>