Lagidentifiering

Grunden för att kunna följa kraven i lagstiftningen är givetvis att man känner till vilka kraven är. Den totala mängden lagstiftning är dock stor och det är lätt att missa något om man inte är van att arbeta med frågorna.

Vid en lagidentifiering sätter vi oss in i er verksamhet och vi upprättar en laglista anpassad för företagets verksamhet. Varje lag följs av en tydlig sammanfattning som beskriver de krav som ställs på företaget. Det gör arbetet med lagkrav mycket effektivare eftersom man då inte måste titta i hela lagtexten för att få reda på vad som gäller utan man kan nöja sig med den väsentligt kortare sammanfattningen.

RSM&CO's lagbevakningstjänst

Laglistan görs i vår lagbevakningstjänst. I samband med en lagidentifiering gör vi ofta en bedömning av efterlevnaden (lagrevision) samtidigt. Det ger en bra start och säkrar att företaget är på banan efter att eventuella brister har rättats till. 

Kontakta mig

Contact picture

Niclas Holm

0709-11 99 74

Kontakta mig

Kontakta mig

Contact picture

Håkan Hellström

0709-27 49 91

Kontakta mig
Miljölagstiftning

Öppen Utbildning

Anmälan