Lagrevision

I ISO 14001 är det ett uttryckligt krav att regelbundet utvärdera efterlevnaden av miljölagstiftningen. Vi kan hjälpa er att göra bedömningar av efterlevnaden, lagrevision, på hela eller delar av företaget.

I ISO 14001 och OHSAS 18001 (arbetsmiljö) är det ett uttryckligt krav att regelbundet utvärdera efterlevnaden av lagstiftningen. 

Vi kan göra bedömningar av efterlevnaden, lagrevision, på hela eller delar av företaget. Det kan göras löpande eller som en engångsinsats för att säkra att företaget är på banan efter att eventuella brister har rättats till. Vi besöker då företaget och går igenom verksamheten utifrån lagkraven och noterar eventuella brister. Vi utför dessa i vår egen lagbevakningstjänst eller i andra system.

Vi kan även hjälpa till med att utveckla era metoder för att hantera detta på egen hand. T.ex. genom att utbilda er eller strukturera upp ert arbetssätt med lagar och andra krav.

Kontakta mig

Contact picture

Håkan Hellström

0709-27 49 91

Kontakta mig

Kontakta mig

Contact picture

Niclas Holm

0709-11 99 74

Kontakta mig