Miljömätningar

RSM&CO:s mätlaboratorium i Perstorp är ackrediterat enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025:2005 för mätningar enligt nedanstående tabell och vi kan erbjuda flera olika typer av mätningar.

Ackrediteringens omfattning

Ackreditering_mätning

AckrediteringRSM

Vi kan erbjuda

  • Arbetsmiljömätningar
  • Stoft
  • Rökgasanalys
  • Gasflödesmätning
  • Bullermätningar
  • Vattenprovtagning
  • Våtkemisk provtagning

Kontakta mig

Contact picture

Bengt-Arne Bodén

0703-41 21 55

Kontakta mig