SSAK - Snabb Systematisk Arbetsmiljökartläggning

Vi kan ge er en bra bild av hur väl ert systematiska arbetsmiljöarbete är i dagsläget samt vilka förbättringar som kan ge störst effekt - Vi kallar det SSAK - Snabb Systematisk Arbetsmiljökartläggning.

Snabb men kraftfull analys av ert arbetsmiljöarbete

Vi kan ge er en bra bild av hur väl ert systematiska arbetsmiljöarbete är i dagsläget samt vilka förbättringar som kan ge störst effekt - Vi kallar det SSAK - Snabb Systematisk Arbetsmiljökartläggning.

SSAK ger er kunskap om:

  • Hur bra och effektivt ert systematiska arbetsmiljöarbete är
  • Vilka förbättringar som ger störst effekt
  • Hur bra koll ni har på arbetsmiljölagstiftningen

SSAK innebär att

Vi besöker er under en till två dagar beroende på företagets storlek och genomför intervjuer med ett antal nyckelpersoner enligt ett anpassat program. Vi granskar ert nuvarande sätt att presentera och dokumentera det systematiska arbetsmiljöarbetet och identifierar ert sätt att mäta arbetsmiljöprestanda och bedömer om det är tillräckligt.

Resultatet sammanställer vi och dokumenterar i en rapport där följande framgår:

  • Starka sidor
  • Lämpliga förbättringsåtgärder
  • Uppfyllelse i förhållande till systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Övergripande handlingsplan för att utveckla ert systematiska arbetsmiljöarbete

 

Kontakta mig

Contact picture

Johan Sund

0708-59 96 71

Kontakta mig

Tjänster

Teaser image

Arbetsmiljölagstiftning

Alla verksamheter är skyldiga att följa de lagar som finns, däribland arbetsmiljölagstiftningen. Det är ett omfattande område som kan vara svårt att sätta sig in i.

Läs mer