Uppgradera till Nya ISO

Uppgraderat till Nya ISO 9001 & 14001? Om inte, så är det hög tid att påbörja detta arbete nu så att ni kommer i mål innan era certifikat upphör att gälla. Vi vet vad som krävs för att klara de nya versionerna av standarderna.

Uppgradera till nya ISO 9001 & 14001

Efter att medverkat i flera uppdrag att hjälpa till med detta arbete och att flera av våra medarbetare är tredjepartsrevisorer, vet vi vad som krävs för att klara de nya versionerna av standarderna.

Nedan kan ni se om det är något specifikt behov ni har och hur vi kan hjälpa er med detta!

Osäker på hur de nya förändringarna påverkar er verksamhet?

- Vi kan hjälpa er med Gap-analys och handlingsplan som ger er rätt prioritering för det fortsatta arbetet.

- Företagsintern utbildning i hur de nya kraven berör er verksamhet

Osäker på hur man skall hantera de nya kraven på omvärlds- och intressent analys

- Tillsammans med er tar vi fram en metod som är anpassad för er verksamhet och hjälper er att göra en intressentanalys

Implementera ett riskbaserat angreppsätt!

 - Vi hjälper er att etablera ett riskbaserat angreppsätt på såväl företagsnivå som processnivå.

Beakta livscykelperspektivet i arbetet med miljöaspekter

- Vi utvecklar er metod för bedömning och värdering av miljöaspekter.

Implementera arbetssätt för att kontrollera och påverka intressenter i värdekedjan ur ett miljöperspektiv!

- Vi hjälper er att etablera ett arbetssätt att hantera detta i ert ledningssystem

Tveka inte att ringa någon av våra erfarna konsulter på ledningssystem och diskutera hur ni påverkas av de nya kraven och hur vi kan hjälpa er i detta arbete!

Mallar och checklistor

Här kan du ladda ner checklistor och mallar som vi delar med oss av.

Kontakta mig

Contact picture

Mikael Johansson

0767-60 10 45

Kontakta mig

Mallar och checklistor

Läs mer

Kontakta mig

Contact picture

Andreas Jansson

0733-27 90 71

Kontakta mig
Nya ISO 9001:2015

Öppen Utbildning

Anmälan
Nya ISO 14001:2015

Öppen Utbildning

Anmälan