VDA 6.3 Processrevisioner

Flera svenska leverantörer till fordonsindustrin har fått krav på sig att genomföra VDA 6.3 revisioner, vilket är en processbaserad revisionsmetodik som är utvecklad av den tyska bilindustrin (Verband der Automobilindustrie).

Sedan en tid tillbaka så har Scania blivit uppköpta av Volkswagengruppen vilket innebär att många svenska leverantörer har nu fått krav på att genomföra VDA 6.3 revisioner som en del av internrevisionerna.

Enligt VDA-kraven så måste internrevisorerna vara certifierade av VDA (Verband der Automobilindustrie) för att få genomföra internrevisioner i sin verksamhet enligt ett ”frågebatteri” som finns i VDA 6.3. En sådan internrevision resulterar i ett procenttal som klassar organisationen i 3 nivåer: kapabel, kapabel med villkor eller inte kapabel.

Dels ger vi utbildningar i ämnet för att förstå kraven i VDA 6.3 och att dessutom lära deltagarna att genomföra VDA 6.3 revisioner i sin verksamhet eller hos underleverantörer. Utbildningen är 2 dagar. Viktigt att påpeka är att kursdeltagarna inte kommer att bli VDA 6.3 certifierade processrevisorer efter en sådan utbildning
Vi stöttar organisationer också med att genomföra VDA 6.3 revisioner dels i den egna verksamheter och dels hos underleverantörerna.

Kontakta mig

Contact picture

Christos Skodras

010-723 21 09

Kontakta mig
VDA 6.3 Processrevisioner

Öppen Utbildning

Anmälan