Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi skall må bra och prestera optimalt i vårt arbete. Den här kursen ger grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och systematiskt arbetsmiljöarbete som är kärnan i ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.

Arbetsgivaren ska se till att de som får arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet till sig har tillräckliga kunskaper om:

 • Regler som har betydelse för arbetsmiljön
 • Fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall
 • Åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall
 • Arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.

Tillsammans ska arbetsgivare och medarbetare svara för att skyddsombud få erforderlig utbildning.

I den här kursen varvar vi föredrag med diskussioner och praktiska övningar för att ge dig kunskap och verktyg för att klara de mest grundläggande kraven i arbetsmiljölagstiftningen.

Kursen ger dig

Efter denna kurs har du kunskap om praktiskt arbetsmiljöarbete. Du får insikt om arbetsmiljöbegrepp, lagstiftning, samt vilka olika roller som finns och deras ansvar. Vidare får du en orientering om hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas och vilka arbetsförhållanden som främjar en god arbetsmiljö och hälsa.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till chefer som skall ta emot en fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt nyutnämnda arbetsmiljö-/skyddsombud. Alla som har ett allmänt intresse av arbetsmiljöfrågor och vill fördjupa sig i ämnet har också utbyte av kursen.

Ur kursens innehåll

 • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet 
 • Övergripande arbetsmiljölagstiftning AML, AMF, SAM m.fl
 • Förebyggande arbetsmiljöarbete

Kursschema

Dag 1 09:30 – 17:00 (fika från 09:00)

 • Varför vi ska jobba med arbetsmiljö
 • Ansvar roller och samverkan
 • Arbetsmiljölagen
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsskador och tillbud
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Första hjälpen och krisstöd
 • Arbetsplatsens utformning
 • Belastningsergonomi

Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Kursavgift

5.700 kr (exkl. moms) I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Jönköping

Torsdag
24 oktober
Kurskod: F01-191024

Anmälan >>

Göteborg

Torsdag
7 november
Kurskod: F01-191107

Anmälan >>

Stockholm

Tisdag
12 november
Kurskod: F01-191112

Anmälan >>

Linköping

Tisdag
19 november
Kurskod: F01-191119

Anmälan >>

Malmö

Torsdag
28 november
Kurskod: F01-191128

Anmälan >>

Göteborg

Tisdag
3 december
Kurskod: F01-191203

Anmälan >>

Jönköping

Tisdag
10 december
Kurskod: F01-191210

Anmälan >>

Stockholm

Torsdag
12 december
Kurskod: F01-191212

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Petra Leman

Utbildning

0709-11 99 76

Kontakta mig >>