Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi skall må bra och prestera optimalt i vårt arbete. Den här kursen ger grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och systematiskt arbetsmiljöarbete som är kärnan i ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.

Arbetsgivaren ska se till att de som får arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet till sig har tillräckliga kunskaper om:

 • Regler som har betydelse för arbetsmiljön
 • Fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall
 • Åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall
 • Arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.

Tillsammans ska arbetsgivare och medarbetare svara för att skyddsombud få erforderlig utbildning.

I den här kursen varvar vi föredrag med diskussioner och praktiska övningar för att ge dig kunskap och verktyg för att klara de mest grundläggande kraven i arbetsmiljölagstiftningen.

Kursen ger dig

Efter denna kurs har du kunskap om praktiskt arbetsmiljöarbete. Du får insikt om arbetsmiljöbegrepp, lagstiftning, samt vilka olika roller som finns och deras ansvar. Vidare får du en orientering om hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas och vilka arbetsförhållanden som främjar en god arbetsmiljö och hälsa.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till chefer som skall ta emot en fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt nyutnämnda arbetsmiljö-/skyddsombud. Alla som har ett allmänt intresse av arbetsmiljöfrågor och vill fördjupa sig i ämnet har också utbyte av kursen.

Ur kursens innehåll

 • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet 
 • Övergripande arbetsmiljölagstiftning AML, AMF, SAM m.fl
 • Förebyggande arbetsmiljöarbete

Kursschema

Dag 1 09:30 – 17:00 (fika från 09:00)

 • Varför vi ska jobba med arbetsmiljö
 • Ansvar roller och samverkan
 • Arbetsmiljölagen
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsskador och tillbud
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Första hjälpen och krisstöd
 • Arbetsplatsens utformning
 • Belastningsergonomi

Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Kursavgift

5.700 kr (exkl. moms) I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Göteborg

Torsdag
25 januari
Kurskod: F01-180125

Anmälan

 

Malmö

Onsdag
31 januari
Kurskod: F01-180131

Inställd

 

Stockholm

Onsdag
14 februari
Kurskod: F01-180214

Boka reservplats

 

Göteborg

Onsdag
28 februari
Kurskod: F01-180228

Anmälan

 

Jönköping

Onsdag
14 mars
Kurskod: F01-180314

Anmälan

 

Stockholm

Torsdag
22 mars
Kurskod: F01-180322

Anmälan

 

Malmö

Torsdag
12 april
Kurskod: F01-180412

Anmälan

 

Stockholm

Onsdag
18 april
Kurskod: F01-180418

Anmälan

 

Göteborg

Torsdag
26 april
Kurskod: F01-180426

Anmälan

 

Linköping

Tisdag
15 maj
Kurskod: F01-180515

Anmälan

 

Stockholm

Tisdag
22 maj
Kurskod: F01-180522

Anmälan

 

Göteborg

Onsdag
30 maj
Kurskod: F01-180530

Anmälan

 

Malmö

Tisdag
12 juni
Kurskod: F01-180612

Anmälan

 

Kontakta mig

Contact picture

Petra Leman

Öppen utbildning

010-723 21 10

Kontakta mig