Byggarbetsmiljö­­­­­­­­­­samordnare BAS-P och BAS-U

Denna kurs riktar sig till er som skall kunna representera sitt företag/organisation som Byggarbetsmiljösamordnare, både som BAS-P och BAS-U.

Arbetsmiljö har stort fokus vid byggnads- och anläggningsarbete. Dels är själva byggprocessen riskfylld och dels bygger man framtida arbetsplatser. Vid varje byggnads- eller anläggningsarbete ska Byggherren därför utse Byggarbetsmiljösamordnare, BAS, som ska hjälpa till att bevaka arbetsmiljön. Den här utbildningen vänder sig framför allt till dig som ska axla rollen som BAS.

Du får grundläggande kunskaper om vilka lagkrav som gäller, hur du kan arbeta med byggarbetsmiljösamordning, hur du bedömer risker och hur du upprättar en arbetsmiljöplan. Vi går också igenom ansvarsfördelningen mellan olika roller i processen.

För att kunna vara en bra BAS behövs tillräckliga kunskaper. Det krävs dessutom att du kan bevisa att du har tillräckliga kunskaper genom någon form av utbildningsbevis. Därför får du efter utbildningen utföra ett kunskapstest, för att bevisa att du tagit till dig de kunskaper som krävs. Vid godkänt resultat utfärdas ett diplom.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dem som ska representera sin arbetsgivare i rollen som BAS-P eller BAS-U. Även Byggherrar/beställare, entreprenörer, arkitekter, konstruktörer ansvarig för samordningen och andra som är involverade i byggprocesser har glädje av utbildningen.

Ur kursens innehåll

  • Föreskriften ”Bygg och anläggningsarbeten”
  • Byggarbetsmiljösamordnarens och byggherrens/beställarens roll och ansvar
  • Riskanalyser
  • Att upprätta en arbetsmiljöplan och att förvalta den
  • Att utöva backuppansvaret
  • Kortfattad genomgång av Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen
  • Kortfattad genomgång av Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Övergripande genomgång av vilka föreskrifter som kan vara aktuella vid byggnads- och anläggningsarbete, t.ex. stegar/arbetsbockar, ställningar, kemiska miljörisker, belastningsergonomi, buller, användning av arbetsutrustning, användning och besiktning av lyftanordningar, lyftredskap och maskiner

Förkunskapskrav

För att kunna ta till dig dagens innehåll krävs inga förkunskaper, men för att kunna ta rollen som BAS behöver Du utöver det du får med dig från kursen ha utbildning och erfarenhet från projektering respektive byggledning för den typ av projekt som du avser att vara BAS för. Du behöver också ha allmänna arbetsmiljökunskaper.

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Byggarbetsmiljö­­­­­­­­­­samordnare BAS-P och BAS-U

Kursavgift

6.800 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Stockholm

Onsdag
19 februari
Kurskod: F05-200219

Anmälan >>

Göteborg

Onsdag
1 april
Kurskod: F05-200401

Anmälan >>

Umeå

Torsdag
14 maj
Kurskod: F05-200514

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Petra Leman

Utbildning

0709-11 99 76

Kontakta mig >>